BNP Paribas uses cookies on this website. By continuing to use our website you accept the use of these cookies. Please see our cookie policy for more information and to learn how to block cookies from your computer. Blocking cookies may mean you experience reduced functionality or be prevented from using the website completely.
 
 

Grensoverschrijdend

Dankzij ons internationale netwerk en lokale expertise zijn wij in staat een tweetal soorten grensoverschrijdende factoring oplossingen aan onze internationale clienten aan te bieden.

Multi-Local

Multi-Local is ontworpen als oplossing waarbij we ten behoeve van onze internationale cliënten centraal het factoring programma coördineren gekoppeld aan een lokale implementatie.

Pan-European

Pan-European is ontworpen als oplossing voor onze internationale cliënten met een gecentraliseerde debiteuren administratie die van een uniforme factoringoplossing gebruik willen maken in alle geïnvolveerde landen.