BNP Paribas uses cookies on this website. By continuing to use our website you accept the use of these cookies. Please see our cookie policy for more information and to learn how to block cookies from your computer. Blocking cookies may mean you experience reduced functionality or be prevented from using the website completely.
 
 

Multi-local

Onze Multi-Local oplossing is specifiek ontwikkeld voor internationaal opererende bedrijven. Onze geïntegreerde oplossingen ondersteunen zowel het moederbedrijf bij het nemen van strategische keuzes als de lokale entiteiten bij het implementeren hiervan.

UW VOORDELEN
  • Centrale coördinatie: uw relatie manager op groepsholding niveau coördineert en stuurt het proces.
  • Eén contactpersoon per land: per land wordt een relatie manager aangesteld als uw lokale contactpersoon die zijn kennis en ervaring met u deelt en te allen tijden bij het proces betrokken blijft.
  • Maatwerk: per land en per entiteit kunnen verschillende oplossingen aangeboden worden als onderdeel van de totale propositie.
  • Gestandaardiseerd debiteurenbeheer: eenduidige rapportages gecombineerd met een online tool dragen bij tot een efficiënt beheer van uw lokale geldstromen.

Een lokale oplossing, centraal overeengekomen

Wij zijn uw financieel partner die u zowel op groepsholding als werkmaatschappij niveau de noodzakelijke tools aanreikt. Onze Multi-Local oplossing is hiervoor ontwikkeld als een geïntegreerde oplossing.

Internationaal opererende ondernemingen met dochterondernemingen gevestigd in landen binnen ons netwerk kunnen onze Multi-Local oplossing onder meer gebruiken om:

  • werkkapitaal op groepsniveau te optimaliseren;
  • risico´s verbonden aan internationaal zakendoen te beperken en te beheersen;
  • verschillen in internationale betalingsvoorwaarden te beheersen;
  • hun internationaal debiteurenbeheer en incasso uit te besteden.

De BNP Paribas Factoring organisatie is gebouwd rond onze Multi-Local oplossing.
Onze entiteit in het land waar uw groepsholding is gevestigd treedt op als sponsor van het programma. Uw relatie manager is uw centraal contactpersoon en coördineert en overziet het Multi-Local programma tussen de verschillende entiteiten in de verschillende landen. De sponsor behoudt en bewaakt te allen tijde het overzicht op het programma, zowel bij aanvang van de verschillende contracten als gedurende de looptijd daarvan.