Voordelen

Voordelen van onze werkwijze

De oplossingen van BNP Paribas Factor zijn toegespitst op het optimaliseren van uw werkkapitaal en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte. De keuze voor de juiste oplossing zijn mede afhankelijk van uw bedrijfsmodel, lokaal wettelijk kader en andere variabelen.

Voordelen van BNP Paribas Factor

  • Onderdeel van BNP Paribas Groep; een zéér vooraanstaande internationale financiële dienstverlener
  • Marktleider in Europa naar geografische aanwezigheid en omzet
  • Aanwezig met operationele werkmaatschappijen in 17 landen binnen en buiten Europa
  • Stadaard en maatwerk oplossingen altijd toegespitst op de business case van de klant
  • Beschikking over Lokale kennis en expertise welke onontbeerlijk zijn voor een juiste implementatie van internationale financieringsprogramma´s

Verschil tussen reguliere bankfinanciering en onze oplossingen

  • Bij de beoordeling kijken wij primair naar de waarde van uw activa en wegen dat sterk mee in ons besluitvormingsproces.
  • Omdat wij speciale kennis en expertise hebben zijn wij in staat om tegenover uw activa een hoger bedrag te lenen
  • Factoring geeft u meer flexibiliteit omdat onze financieringsbasis direct gelinkt is aan uw omzetontwikkeling.
  • Factoring is uit te breiden met bijkomende diensten zoals credit management en bescherming tegen niet betaling of faillissement
  • Factoring kan leiden tot sterke ratio verbetering ingeval van koop

BNP Paribas Factoring Groep is gemakkelijk te vinden. U kunt ons contacteren via onze lokale websites of mondiale website of via de keuzemenu’s zoals opgenomen in onze Start Pagina.