Maatwerk Factoring Oplossingen

Maatwerk FACTORING oplossingen

WAT ZIJN MAATWERK FACTORING OPLOSSINGEN?

Maatwerk factoring oplossingen zijn specifiek aangepast aan de lokale business case in de landen waar we werken. Het doel en de structuur is gebaseerd op een diepgaande analyse van de wensen en organisatie van de klant binnen het beschikbaar wettelijk kader waarin de klant actief is. BNP Paribas Factor biedt verschillende maatwerk factoring oplossingen om de specifieke wens van de klant te kunnen volgen waarbij vaak de volgende elementen een rol spelen;

 • Verschillende betaalmethodes
 • Speciale omstandigheden uniek aan de sector waarin de klant in opereert
 • Verschillen in sectoren bij een gediversifieerd concern
 • Verschillende leverings- en/of betaalcondities
 • Juridische structuur van de groep van de klant
 • Verschillen in wettelijke kaders van de landen waarin de klant werkzaam is
 • Verschillen in verslaglegging van de jaarrekening
Onze maatwerk factoring oplossingen worden ontwikkeld door gebruik te maken van onze lokale expertise in combinatie met onze internationale ervaring en heeft als doel de precisie invulling van uw wensen te realiseren

OFF-BALANCE KOOP STRUCTUUR

Bij een Off-Balance koop structuur worden uw vorderingen niet gefinancierd doch door BNP Paribas Factor gekocht. De definitieve structuur is mede afhankelijk van uw accounting richtlijnen waaronder u publiceert en de opinie van uw accountant omdat deze laatste akkoord moet gaan met het van de balans halen van uw vorderingen. Doel is verbetering van verschillende financiële ratio’s, optimalisatie van uw werkkapitaal en het overdragen van het risico op niet betalen van de vordering.

VOOR WIE IS EEN OFF-BALANCE KOOP STRUCTUUR BESTEMD?

Een Off-Balance koop structuur is bestemd voor financieel gezonde ondernemingen wiens kwaliteit mede wordt beoordeeld aan de hand van financiële (kern)ratio’s en die door sterke autonome groei, investeringen en/of overnames deze ratio’s (tijdelijk) willen verbeteren. Door verkoop van de vorderingen wordt het risico van niet betaling door de debiteur aar de koper overgedragen. Daarnaast zal een groot deel van de koopsom bij de verkoop worden voldaan waardoor de liquiditeitspositie sterk verbeterd.

Voordelen voor onze cliënt

 • Verbetering financiële ratio’s
 • Verbetering liquiditeitspositie
 • Verlaging schuldpositie of betere inkoop condities door snellere betaling leveranciers
 • Optimalisatie financieringscapaciteit
 • Vele voordelen ook op de pagina van Traditionele Factoring Oplossingen vernoemd

Een Off-Balance koop structuur kunnen we in één of meerdere landen tegelijk implementeren via onze Multi-lokaal of Pan Europese oplossing.

Overname financiering

Bij Overname Financiering wordt een Traditionele Factoring Oplossing gebruikt voor de financiering van de voorraad of vorderingen van de over te nemen onderneming en wordt een deel van de zo verkregen financiële middelen gebruikt voor de financiering van de koop. Op deze wijze zal de koper minder eigen middelen in de transactie hoeven in te brengen. Of een overname gedeeltelijk op deze wijze mag en/of kan worden gefinancierd is sterk afhankelijk van het lokale wettelijke kader en de business-case.

Voordelen voor onze cliënt

 • In principe een Traditionele Factoring oplossing met relatief simpele implementatie en operationele opvolging
 • Vermits goed gestructureerd zal een overname met minder eigen middelen gefinancierd kunnen worden
 • Voordeliger ten opzichte van traditionele overname financiering
 • Meer ruimte voor nieuwe acquisities door lager beroep op bestaande financieringsbronnen

REVERSE FACTORING

Hierbij werkt BNP Paribas Factor samen met een grote onderneming (=koper) om hun leveranciers sneller te betalen. De leverancier krijgt eerder door ons betaald hetgeen zich vertaald naar een gunstig werkkapitaal terwijl de koper is toegestaan BNP Paribas Factor later te betalen. Ons risico ligt daarom bij de koper en hiermee ontstaat een intensieve relatie tussen de koper, leverancier en BNP Paribas Factor.

WIE PROFITEERT VAN ONZE REVERSE FACTORING OPLOSSING?

Reverse Factoring wordt geboden aan sterke ondernemingen en hun leveranciers.

De voordelen voor onze cliënt (koper)

 • Verlengen van de betaaltermijn zorgt direct voor optimaler werkkapitaal
 • Doordat de leverancier eerder betaald krijgt kan de koper betere kortingen bedingen
 • De relatie tussen koper en leverancier wordt duurzamer
 • De leverancier is zeker van betaling en verlaagd daarmee haar transactie risico hetgeen de service van de leverancier aan de koper ten goede komt
 • De koper helpt hierbij de financiering van de leverancier te optimaliseren en daarmee continuïteit van leveringen te waarborgen

De voordelen voor de leverancier

 • De leverancier krijgt eerder betaald dan de afgesproken betaaltermijn
 • De kosten van een programma zijn gebaseerd op het risico van de koper welke over het algemeen beter zijn dan van de leverancier
 • De kosten van een programma zijn transparant en staan vast
 • Balansverhoudingen verbeteren door snellere betaling en dragen bij aan verbetering van de kredietwaardigheid van de leverancier

Distributie Financiering

Distributie financiering wordt in de regel gebruikt in sectoren waar een importeur voorraad belevert aan een dealernetwerk en deze dealers een langere betaaltermijn wenst te geven. Denk vooral aan de auto sector.

Wie profiteert van distributie financiering?

Ondernemingen met dealernetwerken waarbij de goederen gemakkelijk traceerbaar zijn.

Voordelen voor onze cliënt

 • De liquiditeitspositie wordt onmiddellijk positief beïnvloed
 • Dealers kunnen een hogere voorraadposities nemen
 • De relatie tussen distributeur en dealers verbeterd door de intensievere samenwerking

Voordelen voor de dealer

 • De balans van de onderneming kan verbeteren afhankelijk van de structuur
 • Optimale voorraad positie kan worden nagestreefd
 • Verbeterde betaalcondities

Traditionele Factoring Oplossingen

Hoogwaardige traditionele factoring oplossingen van BNP Paribas Factor.

BNP Paribas Factor biedt gestandaardiseerde factoring  producten welke u separaat of gecombineerd kunt kiezen.

Lees meer

Cross-Border Factoring Oplossingen

Zoekt u een centraal gecoördineerde factoring oplossing die in verschillende landen wordt geïmplementeerd?

Dankzij het BNP Paribas Factor netwerk kunt u centraal een overeenkomst uitonderhandelen voor verschillende diensten aan werkmaatschappijen in verschillende landen.

Lees meer

Internationale (Import/Export) Factoring Oplossingen

Breidt uw diensten en omzet uit naar verschillende landen met BNP Paribas Factor.

U kunt een concurrerend aanbod doen tegen gunstige voorwaarden terwijl zorgen voor de administratieve opvolging  en inning van de betaling.

Lees meer

Maatwerk Factoring Oplossingen

Ontdek de maatwerk oplossingen van BNP Paribas Factor gebaseerd op uw wensen, uw business case en wettelijke mogelijkheden. 

Als een traditionele factoring  oplossing uw vraagstelling niet invult, dan doen e graag onderzoek naar een gestructureerde maatwerk oplossing in één of meerdere landen.

Lees meer